VAN EUCLID TOT HET BEGIN VAN 19 C.

In deze periode heeft de wiskunde aanzienlijke veranderingen ondergaan als gevolg van drie innovaties. (1) In het ontwikkelingsproces van de algebra werd een methode van symbolische notatie uitgevonden, die het mogelijk maakte om steeds complexere relaties tussen grootheden in verkorteRead more…